Regelingen en procedures

Hieronder vindt u diverse regelingen en procedures. Sommige regelingen en procedures worden op dit moment geactualiseerd.
Heeft u een vraag/opmerking? Mail ons!

Regeling/procedure Lezen/downloaden
Algemene inkoopvoorwaarden  Algemene Inkoopvoorwaarden CVO Groep 170101.pdf
Bruikleen leermiddelen  Reglement bruikleen leermiddelen 130715.pdf
CAO Voortgezet Onderwijs 2016-2017  CAO_VO_2016-2017.pdf
Gedragscode  Gedragscode061127-bsgo-k14.pdf
Inkoopbeleid  Inkoopbeleid CVOG def 151217.pdf
Integriteitscode CVO Groep  Integriteitscode CVOG def 140601.pdf
Klachtenregeling  Klachtenregeling.pdf
Leerlingenstatuut leerlingenversie  Leerlingenstatuut leerlingenversie 150716.pdf
Leerlingenstatuut  Leerlingenstatuut_01_aug_2014 def.pdf
Melding vermoeden misstand  Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO 141113.pdf
Protocol medicijnverstrekking  Protocol medicijnverstrekking def 140317.pdf
Zie ook: Medezeggenschap  Reglement GMR CVO Groep 160801.pdf
Zie ook: Medezeggenschap  Reglement_medezeggenschapsraden scholen_CVO Groep_160801.pdf
Zie ook: Medezeggenschap  Medezeggenschapsstatuut_CVOGroep_160801.pdf
Reglement Raad van Toezicht  Reglement RvT 130424 def.pdf
Reglement College van Bestuur  Reglement CvB 130614.pdf
Vakantierooster 2017-2018  Vakantierooster_2017-2018.pdf
Vakantierooster 2018-2019  Vakantie_roostervrije_dagen_2018-2019.pdf
Vrijstellingsbeleid  Vrijstellingsregeling CVO Groep.pdf
Vrijwillige ouderbijdrage (miv 1 augustus 2015)  Reglement VOB miv 1 aug 2015.pdf
Treasurystatuut CVO Groep  Treasurystatuut CVO Groep-v2017-05-03 13.15.pdf