Lid van de Raad van Toezicht

Wij zoeken...
Lid voor de Raad van Toezicht

(tevens Voorzitter Audit Committee)

 

De Stichting, afgekort tot CVO Groep, beheert zes scholen voor voortgezet onderwijs in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede. De scholen hebben een lange traditie in het verzorgingsgebied en zijn daardoor onlosmakelijk verbonden met de plaatsen waarin zij gevestigd zijn.

De zes scholen hebben in totaal 4300 leerlingen en er werken 550 medewerkers bij de scholengroep.

Zie www.cvogroep.nl

 

De stichting heeft de bijbel als grondslag en kent een open christelijk identiteit die zich kenmerkt door   respect en begrip voor andere levens- en maatschappijbeschouwingen.

Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de CVO Groep en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zes personen.

De Raad is geen doel op zich, maar heeft primair een intern toezichthoudende rol, bestaande uit:

 • het bewaken van de doelstelling van de Stichting;
 • het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de Stichting;
 • het controleren of het College handelt naar, in en vanuit het belang van de Stichting;
 • het vragen van verantwoording aan het College;
 • het toezien op een doelgerichte aanwending van de beschikbare (financiële) middelen;
 • het voorkomen dat het College onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

 

De Raad van Toezicht werkt conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

 

een nieuw Lid voor onze Raad van Toezicht!

Profielschets

In algemene zin wordt van leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij

 • de grondslag en het doel van de stichting onderschrijven
 • beschikken over bestuurlijke of managementervaring
 • onpartijdig en onafhankelijk zijn
 • een academisch denk- en werkniveau hebben
 • beschikken over vaardigheden in het samenwerken als team
 • beschikken over kritisch oordeelsvermogen
 • affiniteit met onderwijs hebben
 • maatschappelijk betrokken zijn

 

Specifieke eisen aan het profiel

Gelet op de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht wordt bij de zoektocht naar de nieuwe collega met name gekeken naar financieel economische deskundigheid. Daarbij hecht de Raad aan een kandidaat met een brede ervaring als Registercontroller, Registeraccountant of CFO.

 

Een toezichthouder, die naast zijn toezichthoudende rol, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht kan adviseren en ondersteunen bij financiële vraagstukken dan wel de personen c.q. procedures kent die daar ondersteuning in kunnen bieden. Met nadruk hoeft dat niet iemand te zijn met ervaring in het onderwijswerkveld.

 

Vergoeding:

Overeenkomstig de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) ontvangen de leden van de Raad van Toezicht van de CVO Groep een vergoeding die is gerelateerd aan de omvang van de scholengroep. Deze komt neer op een vergoeding van  € 4.500,– bruto op jaarbasis.

 

Tijdsbesteding

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 maal per jaar in vergadering bijeen. In specifieke situaties kan dit meer zijn. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met het gemeenschappelijk managementteam, met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en wordt  jaarlijks 1 van de 6 scholen van de CVO Groep bezocht.

De leden worden voor een periode van 3 jaar benoemd, met de mogelijkheid dit 1 maal te verlengen.

 

Informatie over de functie

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij het hoofd van de afdeling P&O, de heer J.A. van der Mijl, bij wie ook een informatiepakket te verkrijgen is via j.vandermijl@cvog.nl

 

Reacties

Indien u interesse heeft in deze functie bij de CVO Groep, kunt u uw reactie voor 9 november a.s. indienen via de sollicitatiebutton. Uw motivatiebrief en cv kunt u uploaden en meezenden met het formulier.

Solliciteren?
Lid voor de Raad van Toezicht

(tevens Voorzitter Audit Committee)

 

De Stichting, afgekort tot CVO Groep, beheert zes scholen voor voortgezet onderwijs in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede. De scholen hebben een lange traditie in het verzorgingsgebied en zijn daardoor onlosmakelijk verbonden met de plaatsen waarin zij gevestigd zijn.

De zes scholen hebben in totaal 4300 leerlingen en er werken 550 medewerkers bij de scholengroep.

Zie www.cvogroep.nl

 

De stichting heeft de bijbel als grondslag en kent een open christelijk identiteit die zich kenmerkt door   respect en begrip voor andere levens- en maatschappijbeschouwingen.

Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de CVO Groep en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zes personen.

De Raad is geen doel op zich, maar heeft primair een intern toezichthoudende rol, bestaande uit:

 • het bewaken van de doelstelling van de Stichting;
 • het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de Stichting;
 • het controleren of het College handelt naar, in en vanuit het belang van de Stichting;
 • het vragen van verantwoording aan het College;
 • het toezien op een doelgerichte aanwending van de beschikbare (financiële) middelen;
 • het voorkomen dat het College onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

 

De Raad van Toezicht werkt conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

 

Profielschets

In algemene zin wordt van leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij

 • de grondslag en het doel van de stichting onderschrijven
 • beschikken over bestuurlijke of managementervaring
 • onpartijdig en onafhankelijk zijn
 • een academisch denk- en werkniveau hebben
 • beschikken over vaardigheden in het samenwerken als team
 • beschikken over kritisch oordeelsvermogen
 • affiniteit met onderwijs hebben
 • maatschappelijk betrokken zijn

 

Specifieke eisen aan het profiel

Gelet op de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht wordt bij de zoektocht naar de nieuwe collega met name gekeken naar financieel economische deskundigheid. Daarbij hecht de Raad aan een kandidaat met een brede ervaring als Registercontroller, Registeraccountant of CFO.

 

Een toezichthouder, die naast zijn toezichthoudende rol, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht kan adviseren en ondersteunen bij financiële vraagstukken dan wel de personen c.q. procedures kent die daar ondersteuning in kunnen bieden. Met nadruk hoeft dat niet iemand te zijn met ervaring in het onderwijswerkveld.

 

Vergoeding:

Overeenkomstig de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) ontvangen de leden van de Raad van Toezicht van de CVO Groep een vergoeding die is gerelateerd aan de omvang van de scholengroep. Deze komt neer op een vergoeding van  € 4.500,– bruto op jaarbasis.

 

Tijdsbesteding

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 maal per jaar in vergadering bijeen. In specifieke situaties kan dit meer zijn. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met het gemeenschappelijk managementteam, met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en wordt  jaarlijks 1 van de 6 scholen van de CVO Groep bezocht.

De leden worden voor een periode van 3 jaar benoemd, met de mogelijkheid dit 1 maal te verlengen.

 

Informatie over de functie

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij het hoofd van de afdeling P&O, de heer J.A. van der Mijl, bij wie ook een informatiepakket te verkrijgen is via j.vandermijl@cvog.nl

 

Reacties

Indien u interesse heeft in deze functie bij de CVO Groep, kunt u uw reactie voor 9 november a.s. indienen via de sollicitatiebutton. Uw motivatiebrief en cv kunt u uploaden en meezenden met het formulier.

Solliciteren?