Documenten

Omgangs- en integriteitscode

De Omgangs- en integriteitscode geldt voor de scholen en het centraal bureau van de CVO Groep. Deze code is bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij en/of voor de scholengroep zowel binnen als buiten dienstverband, werknemers, lio’s, stagiaires, uitzendkrachten, gastmedewerkers en vrijwilligers.

Deze code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. Met integer handelen bedoelen wij dat je jouw functie, opdracht of werkzaamheden open en transparant, met inachtneming van jouw verantwoordelijkheden en de geldende regels, respectvol naar anderen uitoefent.

Zelfs als regels ontbreken, dan oordeel je en handel je op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelen, je bent aanspreekbaar op jouw gedrag en je spreekt anderen hierop aan.