Documenten

Integriteitscode CVO Groep

De Code Goed Onderwijs Bestuur VO geeft aan dat scholen over een integriteitscode moeten beschikken. Met de integriteitscode maak je als organisatie duidelijk welk handelen je verwacht van je medewerkers en ook van organisaties die in opdracht van de CVO Groep of een van haar scholen werken.

De integriteitscode is niet zozeer een reglement met allerlei regeltjes, het is een beschrijving van hoe er gehandeld dient te worden in bepaalde situaties. Die beschrijving is bedoeld om een aantal belangen veilig te stellen, de belangen van:

  • onze leerlingen en ouders;
  • onze medewerkers;
  • onze scholen;
  • de CVO Groep;
  • de samenleving.

In de integriteitscode wordt beschreven welk handelen wordt verwacht ten aanzien van relatiegeschenken, het scheiden van werk en privé, het ontvangen van uitnodigingen van andere personen of organisaties buiten de CVO Groep, het omgaan met ICT en vertrouwelijke informatie.

De integriteitscode van de CVO Groep is hiernaast als download te vinden. Deze versie is geldig vanaf 1 juni 2014 maar aangepast op 18 november 2022. De scholen wordt gevraagd deze code ook op hun website te publiceren. De integriteitscode is door de publicatie op de website een openbaar document, waardoor een iedere medewerker van de CVO Groep aangesproken kan worden op het niet handelen volgens deze integriteitscode.