Documenten

Meldcode Huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld scholen CVO Groep

Per 1 januari 2019 is de wetgeving over deze meldcode aangescherpt. Als je medewerker bent in het onderwijs dan ben je verplicht om signalen van vermoedelijk huishoudelijk geweld door te geven.

Daarvoor is een meldcode opgesteld welke bestaat uit vijf stappen. Deze meldcode kun je hiernaast lezen/downloaden.

Als CVO Groep hanteren we deze meldcode. Hieronder staat weergegeven hoe er gehandeld dient te worden.

In het stappenplan wordt verwezen naar een bijlage die samen met het stappenplan één geheel vormt.