Documenten

Melding vermoeden misstand Klokkenluidersregeling

Hiernaast vindt u de Klokkenluidersregeling van de CVO Groep.

 

Wanneer u een vermoeden van een misstand wilt melden waarbij de schoolleiding is betrokken of die een bovenschools karakter heeft (met inbegrip van de Raad van Toezicht), verzoeken wij u dit te melden bij de heer L.J. Kentson, bestuurder van de CVO Groep. Hij is bereikbaar via telefoon: 0343-489911, per email: bestuur@cvog.nl of per post: Postbus 550, 3900 AN Zeist.

 

Indien het een melding betreft waarbij de bestuurder is betrokken verzoeken wij u dit te melden bij de heer H.A.L. Boonstra, voorzitter van de Raad van Toezicht van de CVO Groep. Hij is bereikbaar via de bestuurssecretaris, mw. A. Sättler, a.sattler@cvog.nl of per post: Postbus 550, 3900 AN Zeist.

 

U kunt ook een melding doen bij de vertrouwenspersoon integriteit van de CVO Groep: mw. mr. M. Van de Graaf, info@hartvoorarbeid.nl