Nieuws

Terug naar overzicht

'Elke leerling kansen bieden om zich breed te ontwikkelen'

20-02-2019

Het nieuwe gebouw van het Revius Lyceum is nu anderhalf jaar in gebruik, de huidige rector is ruim een jaar aan de slag en kijkt vol tevredenheid terug op de afgelopen tijd.

Uit: De Kaap | Tekst: Corina Blommendaal | Beeld: Corina Blommendaal
Op de foto: Clementine van den Berg, rector van het Revius Lyceum.

Iedereen heeft zijn plek gevonden binnen het nieuwe gebouw, Villa Revius werkt goed en helpt leerlingen te re-integreren. En binnen de school worden leerlingen uitgedaagd letterlijk hun grenzen te verleggen en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

In het ruime, open en lichte gebouw heerst een rustig maar tegelijkertijd dynamische sfeer. Door de toegankelijke opzet kunnen de leerlingen en medewerkers overal wel een plekje vinden om te zitten. Clementine van den Berg is sinds december 2017 rector van deze school. Na haar werk als docent Engels, vervulde ze functies als afdelingsleider, plaatsvervangend rector en rector.
Ze besloot hierin door te groeien. ,,Wat ik nu doe, vind ik ontzettend leuk. Het is elke dag weer een uitdaging om medewerkers het beste uit zichzelf te laten halen. Daar hebben de leerlingen-, het onderwijs maar ook de medewerkers zelf profijt van. Dat zie ik als mijn rol hier op school.”

EXPERTGROEPEN Van den Berg ziet meerdere ontwikkelingen binnen school waar ze trots op is. ,,Zo zijn er meerdere expertgroepen, waarbinnen medewerkers allerlei thema’s aanpakken en ik vind het mooi als er een groep met een goed idee of een beleidsvoorstel komt. Als er bijvoorbeeld iets ontwikkeld moet worden vanuit de CAO-richtlijnen, verdiepen docenten zich erin en denken ze mee over hoe het voor de school en de leerlingen allemaal nog beter zou kunnen.”
“Er is nu een groep docenten bezig met het thema ‘formatief evalueren’, wat inhoudt dat de docent de leerling feedback geeft zodat de leerling inzicht krijgt in zijn eigen leerproces. Ook buigt een groep zich over onze manier van toetsen. Veel leerlingen ervaren veel druk, waar school ook een onderdeel van vormt. Deze groep onderzoekt hoeveel toetsen we geven, waarom we dit zo doen en wellicht zijn er andere mogelijkheden om dit vorm te geven. In feite kijken we naar wat ‘moet’ vanuit de inspectie en wat we doen omdat we denken dat het moet, maar eigenlijk niet hoeft. Dit is erg zinvol, omdat je zo vaststelt hoe hoog je de lat legt.”

VILLA REVIUS Maar er is ook oog voor de leerlingen die langere tijd niet meer op school komen. In de volledig gerenoveerde voormalige congiërgewoning vooraan op het terrein, is Villa Revius gevestigd. ,,Dit is een samenwerkingsverband met de gemeente, omdat er veel leerlingen langdurig thuis zaten vanwege uiteenlopende problemen”, vertelt Van den Berg.
“Vanuit de gemeente is een begeleider passend onderwijs aangesteld en in samenwerking met onze zorgcoördinator is er verbinding tussen school en de villa. Dit is het tweede pilotjaar en op dit moment zitten er acht leerlingen in de villa. Binnen de villa krijgen ze tijdelijk intensieve begeleiding en de ruimte die ze nodig hebben. De resultaten zijn goed en uiteindelijk re-integreren ze allemaal weer op school. Dat is ook de opzet.”

INTERNATIONAAL GERICHT Omdat er tweetalig onderwijs wordt gegeven, is het Revius internationaal georiënteerd. ,,Het internationaliseringsthema van de TTO-afdeling sijpelt zeker door in de rest van de school”, benadrukt Van den Berg.
“We hebben binnen alle afdelingen Europaprojecten, buitenlandse reizen en debatteams en het over de grenzen kijken is wel iets dat binnen deze school belangrijk is. Alle leerlingen kunnen hier vanaf de eerste klas aan mee doen. Dit biedt veel toegevoegde waarde in hun vorming waar ze hun hele leven profijt van hebben.”
Ook binnen de school ontstaat steeds meer de beweging om alle leerruimtes optimaal te benutten en leerlingen meer zelf de regie te laten nemen over hun resultaten. ,,In feite laat je ze meer los en bied je ze tools om minder consumptief maar juist actief te gaan werken. Zo stimuleren we de zelfverantwoordelijkheid. Een mooie uitdaging om dat goed vorm te geven.”

'Elke leerling kansen bieden om zich breed te ontwikkelen'