Nieuws

Terug naar overzicht

Leerlingen houden debatevenement

13-11-2018

Ze zijn al ruim een jaar bezig met het voorbereiden van de eerste eigen debatevenement oftewel MUN (Modern United Nations).

Uit: Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant Online, 13 november 2018 | Van de redactie, Corina Blommendaal | Beeld | Suze Nijman

 

Ongeveer honderd leerlingen uit verschillende plaatsen uit Nederland, maar ook uit Duitsland en Marokko, komen hier naartoe. In het weekend van 16 tot en met 18 november wordt er volop gedebatteerd door de deelnemers. Lotte Langelaar, Max Budding en Magalie van Exel vormen het organisatiecomité.

Tijdens het debat staat het verdiepen in de verschillende onderwerpen en het goed onderbouwen van het verhaal centraal. Waar veel mensen er puur op gericht zijn tijdens een debat hun eigen mening ‘erdoor te drukken’, gaat het hier juist om het van verschillende kanten kijken naar onderwerpen die aan de orde komen. ,,MUN is in feite een simulatie van wat er gebeurt bij de Verenigde Naties”, vertelt Lotte Langelaar. ,,Je gaat in een groep van ongeveer tien tot twintig leerlingen naar de organiserende school toe. Iedereen wordt opgedeeld in groepen, die elk een land vertegenwoordigen.”

GROND
De MIJN’s schieten als paddenstoelen uit de grond, omdat ze enorm leerzaam zijn. ,,Tijdens zo’n weekend word je ingedeeld in een commissie die twee of drie onderwerpen heeft, zoals het tegengaan van klimaatverandering”, vertelt Max Budding. ,,Iedereen in die commissie heeft een land toegewezen gekregen en het is niet de bedoeling dat je vanuit je eigen mening gaat praten, maar vanuit het land dat je gaat vertegenwoordigen. Dus is het belangrijk dat je vooraf onderzoek doet naar hoe zo’n land over bepaalde onderwerpen denkt. Je moet echt in die rol gaan zitten. Zo leer je heel goed hoe je een andere mening kunt omarmen.” Magalie van Exel voegt toe: ,,Ook leer je heel veel over de cultuur en de economie van het land. Je zoekt samen naar oplossingen op een hele formele manier. Het is een hele goede leerschool voor later.”.

REVIUSBREED
De organisatie probeert leerlingen uit allerlei klassen te betrekken bij dit project. ,,Wij vinden het als school belangrijk dat veel leerlingen meedoen aan dit soort evenementen en ook aan het organiseren hiervan, al eerder dan in de examenklas waar wij nu in zitten”, leggen de drie organisatoren uit.

,,Dat is ook nodig, want er moet veel geregeld worden. Dus we hebben meerdere commissies samengesteld en verdelen de taken. De leerlingen die hier komen, logeren in een jeugdherberg in Utrecht en worden per bus vervoerd. We hebben bijvoorbeeld de eerste- en tweedeklassers die tweetalig onderwijs volgen gevraagd om te helpen met hand- en spandiensten. We noemen dat ‘lopers’. Verder is er een muziekgroep die komt helpen bij een sociaal evenement. In totaal zijn er minstens veertig mensen die actief meehelpen in commissies. Zo hebben we allemaal een verschillende taak bij het organiseren van onze eigen MUN. We hopen op een superleuk en leerzaam event.”

Leerlingen houden debatevenement