Nieuws

Terug naar overzicht

Nominatie voor Revius Doorn

23-01-2019

Revius Lyceum Doorn is genomineerd voor de Onderwijsprijs voor de provincie Utrecht (periode 2017-2019).

Zo begon de brief met dit leuke nieuws:
Het provinciebestuur van Utrecht en het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) hebben het genoegen u mede te delen dat uw school door de jury genomineerd is voor de Onderwijsprijs voor de provincie Utrecht (periode 2017-2019). Allereerst willen we u en uw team van harte gelukwensen!

Op dinsdag 19 februari 2019 maakt Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van o.a. Cultuur in de provincie Utrecht, bekend wie van de genomineerden de prijs gaat winnen.

De prijsuitreiking vindt plaats vanaf 19.30 uur in het provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht.

Uiteraard rekenen wij erop dat u met een afvaardiging van uw school (leerlingen, docenten, bestuur, onderwijsondersteunend personeel) aanwezig zult zijn bij deze feestelijke gebeurtenis. Er wordt een eerste prijs uitgereikt in twee categorieën: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Uw school krijgt de gelegenheid die avond het ingezonden project te presenteren aan de genodigden. Naast de onderwijsprijzen zal ook een presentatieprijs worden uitgereikt voor het best gepresenteerde project. Deze prijs is beschikbaar gesteld door het provinciebestuur van Utrecht. De winnaar van de Utrechtse Onderwijsprijs wordt automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Deze zal worden uitgereikt op 27 maart 2019 in Leiden.

Er worden t.z.t. persberichten verzonden naar een aantal landelijke en regionale media, waaronder onderwijsvakbladen. Het kan dus zijn dat u naar aanleiding hiervan wordt benaderd door de pers. Er is een speciale website– www.onderwijsprijs.nl – waarop te zijner tijd een omschrijving van alle ingezonden projecten wordt geplaatst. Op de website vindt u ook de genomineerde scholen en uitslagen in alle provincies.

Nominatie voor Revius Doorn