Open dagen

Hieronder vind je informatie over alle open dagen en – avonden van onze scholen ten behoeve van het schooljaar 2022-2023. Heb je vragen? Ga dan naar de website van de desbetreffende school.

Alert!

Christelijk College Zeist

Vmbo BBL en KBL (met LWOO); Profielen Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn Kleine klassen, leren door doen, iPad, koken, creatief, sport, techniek.

Open dag/ - middag/ - avond

Open dagen
woensdag 19 januari 2022 van 16:00 – 20:00 uur
vrijdag 4 februari 2022 van 16:00 – 20:00 uur

Informatieavond
maandag 13 december 2021 van 19:00 – 20:00 uur
informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 en leerkrachten groep 8

Kijkmiddag groep 8 leerlingen
woensdag 16 februari 2022 van 14:30 – 16:30 uur

Ga naar de website van de school

Vmbo BBL en KBL (met LWOO); Profielen Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn Kleine klassen, leren door doen, iPad, koken, creatief, sport, techniek.

Open dagen
woensdag 19 januari 2022 van 16:00 – 20:00 uur
vrijdag 4 februari 2022 van 16:00 – 20:00 uur

Informatieavond
maandag 13 december 2021 van 19:00 – 20:00 uur
informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 en leerkrachten groep 8

Kijkmiddag groep 8 leerlingen
woensdag 16 februari 2022 van 14:30 – 16:30 uur

Ga naar de website van de school

Alert!

Christelijk Lyceum Zeist

Nederlandstalig: vmbo-tl, havo en atheneum Tweetalig: havo, atheneum en gymnasium

Open dag/ - middag/ - avond

Informatieavonden, via livestream (zie website)
maandag 17 januari 2022 vmbo-tl
dinsdag 18 januari 2022 havo
woensdag 19 januari 2022 atheneum,tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium

Gymnasiummiddag, na inschrijving (zie website)
woensdag 19 januari 2022 van 14.00 – 15.30 uur
woensdag 26 januari 2022 van 14.00 – 15.30 uur

Open dag
zaterdag 15 januari 2022 van 9.00 – 13.00 uur

Openlesmiddag, na inschrijving (zie website)
woensdag 1 december 2022 van 14.00 – 15.30 uur
woensdag 15 december 2022 van 14.00 – 15.30 uur

Ga naar de website van de school

Nederlandstalig: vmbo-tl, havo en atheneum Tweetalig: havo, atheneum en gymnasium

Informatieavonden, via livestream (zie website)
maandag 17 januari 2022 vmbo-tl
dinsdag 18 januari 2022 havo
woensdag 19 januari 2022 atheneum,tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium

Gymnasiummiddag, na inschrijving (zie website)
woensdag 19 januari 2022 van 14.00 – 15.30 uur
woensdag 26 januari 2022 van 14.00 – 15.30 uur

Open dag
zaterdag 15 januari 2022 van 9.00 – 13.00 uur

Openlesmiddag, na inschrijving (zie website)
woensdag 1 december 2022 van 14.00 – 15.30 uur
woensdag 15 december 2022 van 14.00 – 15.30 uur

Ga naar de website van de school

Alert!

Revius Wijk

1e twee leerjaren vmbo-bl/ kl (met LWOO), volledig vmbo-tl (met LWOO) en havo,
1e drie leerjaren (tweetalig) vwo

Open dag/ - middag/ - avond

Open avond, voor leerlingen groep 7 en 8 & hun ouders
dinsdag 10 december 2021, van 13.30 – 15.00 uur

Open lesmiddag (inschrijven via basisschool of website)
vrijdag 12 november 2021, van 13.00 – 15.00 uur, voor leerlingen groep 8

Proeflessen tweetalig vwo, voor leerlingen groep 8 & hun ouders/verzorgers (inschrijven via de website)
dinsdag 10 december 2021, van 13.30 – 15.00 uur

Ga naar de website van de school

1e twee leerjaren vmbo-bl/ kl (met LWOO), volledig vmbo-tl (met LWOO) en havo,
1e drie leerjaren (tweetalig) vwo

Open avond, voor leerlingen groep 7 en 8 & hun ouders
dinsdag 10 december 2021, van 13.30 – 15.00 uur

Open lesmiddag (inschrijven via basisschool of website)
vrijdag 12 november 2021, van 13.00 – 15.00 uur, voor leerlingen groep 8

Proeflessen tweetalig vwo, voor leerlingen groep 8 & hun ouders/verzorgers (inschrijven via de website)
dinsdag 10 december 2021, van 13.30 – 15.00 uur

Ga naar de website van de school

Alert!

Revius Doorn

vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium

Open dag/ - middag/ - avond

Open Lesmiddag
dinsdag 23 november 2021, van 13.30 – 15.20 uur (groep 8)

Open Dag
woensdag 2 februari 2022, van 15.00 – 18.30 uur
(leerlingen/ ouders van de basisschool)

Ga naar de website van de school

vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium

Open Lesmiddag
dinsdag 23 november 2021, van 13.30 – 15.20 uur (groep 8)

Open Dag
woensdag 2 februari 2022, van 15.00 – 18.30 uur
(leerlingen/ ouders van de basisschool)

Ga naar de website van de school

Alert!

Seyster College

School voor praktijkonderwijs

Open dag/ - middag/ - avond

Open dag
woensdag 19 januari 2022, van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Ga naar de website van de school

School voor praktijkonderwijs

Open dag
woensdag 19 januari 2022, van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Ga naar de website van de school

Alert!

Beukenrode Onderwijs

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Open dag/ - middag/ - avond

Open middagen

Het bezoeken van een open middag is een goede manier om een school te leren kennen. Op de onderstaande dagen bent u dan ook van harte welkom om onze school te bezoeken. Aanmelden voor de open middag is niet verplicht maar wel wenselijk. Voor het aanmelden kunt een e-mail sturen naar admin@beukenrodeonderwijs.nl of telefonisch via 0343-413883.

  • Maandag 20 december 2021 van 15:00 tot 16:30 uur
  • Woensdag 2 februari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
  • Donderdag 24 februari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
  • Dinsdag 29 maart 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
Ga naar de website van de school

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Open middagen

Het bezoeken van een open middag is een goede manier om een school te leren kennen. Op de onderstaande dagen bent u dan ook van harte welkom om onze school te bezoeken. Aanmelden voor de open middag is niet verplicht maar wel wenselijk. Voor het aanmelden kunt een e-mail sturen naar admin@beukenrodeonderwijs.nl of telefonisch via 0343-413883.

  • Maandag 20 december 2021 van 15:00 tot 16:30 uur
  • Woensdag 2 februari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
  • Donderdag 24 februari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
  • Dinsdag 29 maart 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
Ga naar de website van de school