Centraal Bureau

Het doel van het Centraal Bureau is vraag- en resultaatgerichte dienstverlening bieden waardoor het college van bestuur, directies en medewerkers hun werkzaamheden optimaal kunnen verrichten. Het Centraal Bureau ondersteunt de scholen van de CVO Groep op het gebied van financiën, personeel, ict, huisvesting, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering binnen drie verschillende afdelingen.

Financiën & Beheer

De afdeling Financiën & Beheer is verantwoordelijk voor de financiële beleidsvoering van de CVO Groep. Daarnaast verzorgt de afdeling de financiële administratie, de begroting en budgetten voor de scholen, én de financiële rapportages. Verzekeringen, belastingen, treasury en daarbij behorende externe contacten horen ook tot het taakgebied. Verder valt de ICT Dienst en het beheer van de verschillende schoolgebouwen en de inventaris onder deze afdeling.

Kwaliteit & Bedrijfsvoering

De afdeling Kwaliteit & Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering op de scholen van de CVO Groep. Daaronder valt ook het verbeteren van de kwaliteit door middel van zelfevaluaties. Deze evaluatie worden gestuurd vanuit de afdeling Kwaliteit & Bedrijfsvoering. Verder valt onder deze afdeling de registratie van alle leerlingengegevens. De scholen ontvangen ook ondersteuning en begeleiding op dat gebied. Vanuit deze afdeling kunnen de scholen ook hulp en begeleiding krijgen op het gebied van communicatie. Ten slotte regelt de afdeling Kwaliteit & Bedrijfsvoering zoveel mogelijk groepsbrede inkoop, waardoor kosten bespaard kunnen worden.

De afdeling Financiën & Beheer is verantwoordelijk voor de financiële beleidsvoering van de CVO Groep. Daarnaast verzorgt de afdeling de financiële administratie, de begroting en budgetten voor de scholen, én de financiële rapportages. Verzekeringen, belastingen, treasury en daarbij behorende externe contacten horen ook tot het taakgebied. Verder valt de ICT Dienst en het beheer van de verschillende schoolgebouwen en de inventaris onder deze afdeling.

De afdeling Kwaliteit & Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering op de scholen van de CVO Groep. Daaronder valt ook het verbeteren van de kwaliteit door middel van zelfevaluaties. Deze evaluatie worden gestuurd vanuit de afdeling Kwaliteit & Bedrijfsvoering. Verder valt onder deze afdeling de registratie van alle leerlingengegevens. De scholen ontvangen ook ondersteuning en begeleiding op dat gebied. Vanuit deze afdeling kunnen de scholen ook hulp en begeleiding krijgen op het gebied van communicatie. Ten slotte regelt de afdeling Kwaliteit & Bedrijfsvoering zoveel mogelijk groepsbrede inkoop, waardoor kosten bespaard kunnen worden.

Personeel & Organisatie

De afdeling Personeel & Organisatie formuleert het beleid op het gebied van personele zaken en volgt de voorgenomen beleidsbeslissingen op kritische wijze. Ook wordt actief gewerkt aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden van medewerkers, waardoor medewerkers zo prettig mogelijk kunnen werken. Verder is de afdeling belast met de personeels- en salarisadministratie. Medewerkers van de afdeling bieden bovendien advies en ondersteuning aan onze schoolleiders en medewerkers op het gebied van rechtspositionele zaken.