Horizontaal toezicht

In 2013 heeft CVO Groep Zuidoost Utrecht een convenant ‘Horizontaal Toezicht’ gesloten met de Belastingdienst.

Nieuwe vorm van samenwerking

Partijen die hun administratieve organisatie en interne processen rondom de fiscale aangifte op orde hebben, komen in aanmerking voor deze nieuwe vorm van samenwerking.

Fiscale kwesties worden vooraf besproken, waardoor controle achteraf niet meer nodig is. CVO Groep loopt minder fiscale risico’s en ervaart minder administratieve lasten en de Belastingdienst kan het toezicht veel efficiënter uitvoeren. Uitgangspunt voor deze samenwerking is wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Jaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd en, waar nodig, wordt er bijgestuurd.