Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglementen

Hieronder vind je het Medezeggenschapsstatuut en de overige reglementen.

Managementstatuut Reglement medezeggenschapsraden Reglement GMR Medenzeggenschapsstatuut

Hieronder vind je de vergaderdata van de GMR van de CVO Groep voor schooljaar 2017/2018 en de bijbehorende stukken.

Vergaderdatum Agenda Kort verslag Notulen
25 september 2017 Agenda 25-sep-2017 Kort verslag 25-sep-2017 Notulen 25-sep-2017
6 november 2017 Agenda 06-nov-2017 Kort verslag 06-nov-2017 Notulen 06-nov-2017
11 december 2017 Agenda 11-dec-2017 Geannuleerd Geannuleerd
29 januari 2018 Agenda 29-jan-2018 Kort verslag 29-jan-2018 Notulen 29-jan-2018
12 maart 2018 Agenda 12-mrt-2018 Kort verslag 12-mrt-2018 Notulen 12-mrt-2018
16 april 2018 Agenda 16-apr-2018 Kort verslag 16 april 2018 Notulen 16-apr-2018
28 mei 2018 Agenda 28-mei-2018 Kort verslag 28-mei-2018 Notulen 28-mei-2018
25 juni 2018 Agenda 25 juni 2018