Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglementen

Hieronder vind je het Medezeggenschapsstatuut en de overige reglementen.

Medenzeggenschapsstatuut Reglement medezeggenschapsraden Reglement GMR

Hieronder vind je de vergaderdata van de GMR van de CVO Groep voor schooljaar 2019/2020 en de bijbehorende stukken.

Vergaderdatum Agenda Kort verslag Notulen
30 september 2019 Agenda 30-sep-2019 Kort verslag 30-sep-2019 Notulen 30-sep-2019
4 november 2019 Agenda 04-nov-2019 Kort verslag 04-nov-2019 Notulen 04-nov-2019
9 december 2019 Agenda 09-dec-2019 Kort verslag 09-dec-2019 Notulen 09-dec-2019
27 januari 2020 Agenda 27-jan-2020
9 maart 2020
14 april 2020
25 mei 2020
29 juni 2020