Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglementen

Hieronder vind je het Medezeggenschapsstatuut en de overige reglementen.

Managementstatuut Reglement medezeggenschapsraden Reglement GMR Medenzeggenschapsstatuut

Hieronder vind je de vergaderdata van de GMR van de CVO Groep voor schooljaar 2018/2019 en de bijbehorende stukken.

Vergaderdatum Agenda Kort verslag Notulen
1 oktober 2018 Agenda 01-okt-2018 Kort verslag 01-okt-2018 Notulen 01-okt-2018
5 november 2018 Agenda 05-nov-2018 Kort verslag 05-nov-2018 Notulen 05-nov-2018
10 december 2018 Agenda 10-dec-2018
28 januari 2019
11 maart 2019
15 april 2019