Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglementen

Hieronder vind je het Medezeggenschapsstatuut en de overige reglementen.

Managementstatuut Reglement medezeggenschapsraden Reglement GMR Medenzeggenschapsstatuut

Hieronder vind je de vergaderdata van de GMR van de CVO Groep voor schooljaar 2019/2020 en de bijbehorende stukken.

Vergaderdatum Agenda Kort verslag Notulen
30 september 2019 Agenda 30-sep-2019
4 november 2019
9 december 2019
27 januari 2020
9 maart 2020
14 april 2020
25 mei 2020
29 juni 2020