Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglementen

Hieronder vind je het Medezeggenschapsstatuut en de overige reglementen.

Managementstatuut Reglement medezeggenschapsraden Reglement GMR Medenzeggenschapsstatuut

Hieronder vind je de vergaderdata van de GMR van de CVO Groep voor schooljaar 2018/2019 en de bijbehorende stukken.

Vergaderdatum Agenda Kort verslag Notulen
1 oktober 2018 Agenda 01-okt-2018 Kort verslag 01-okt-2018 Notulen 01-okt-2018
5 november 2018 Agenda 05-nov-2018 Kort verslag 05-nov-2018 Notulen 05-nov-2018
10 december 2018 Agenda 10-dec-2018 Kort verslag 10-dec-2018 Notulen 10-dec-2018
28 januari 2019 Agenda 28-jan-2019 Kort verslag 28-jan-2019 Notulen 28-jan-2019
11 maart 2019 Agenda 11-mrt-2019 Kort verslag 11-mrt-2019 Notulen 11-mrt-2019
15 april 2019 Agenda 15-apr-2019 Kort verslag 15-apr-2019 Notulen 15-apr-2019
27 mei 2019 Agenda 27-mei-2019