Medezeggenschap

Medezeggenschap

Aan de stichting is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door de personeelsleden, de ouders of de leerlingen gekozen afhankelijk voor welke geleding een vacature is. In totaal bestaat de GMR uit 12 leden, 2 leden per school.

De GMR vergadert 7x per jaar met de bestuurder over onderwerpen die alle scholen raken. Daarnaast vindt er ook 2x per jaar overleg plaats met de raad van toezicht.

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de personeelsleden, de ouders en de leerlingen gekozen. De MR bespreekt zaken die gerelateerd zijn aan de school.

De agenda en notulen van de GMR bijeenkomsten zijn vanwege AVG verplaatst naar ons intranet.
Je kunt ze hier vinden.

Medezeggenschapsstatuut Reglement medezeggenschapsraden Reglement GMR Huishoudelijk reglement GMR en MR