Nieuws

Terug naar overzicht

Scholen weer open

02-06-2020

Vandaag, 2 juni 2020, mogen de scholen weer open voor het geven van lessen en begeleiding. Zo ook de scholen van de CVO Groep.

De scholen hebben de afgelopen weken hard gewerkt om het gebouw gereed te maken voor deze opening.
Er zijn looproutes aangebracht, desinfectiemiddelen aangeschaft en er is hard gewerkt aan een rooster voor de leerlingen en docenten. Door de 1,5 meter maatregelen voor wat betreft afstand houden, is het niet mogelijk dat de leerlingen allemaal gelijktijdig naar school komen. Het is passen en meten geweest, maar al onze scholen hebben een programma op school in elkaar gezet voor de leerlingen. Afhankelijk van de opleiding en het leerjaar komen de leerlingen vaker of minder vaak op school om de lessen te volgen.

Per school is dat programma anders. Op de website van de school zelf staat daar meer informatie over. Onderaan dit bericht staan de links naar de scholen van de CVO Groep.
Op alle scholen geldt dat het online onderwijs zoals dit de laatste weken vorm is gegeven ook de komende periode door gaat, zodat alle leerlingen onderwijs kunnen volgen, thuis en op school. Daarbij wordt ook geëxperimenteerd met het streamen van de lessen (de lessen worden opgenomen, een deel volgt de les op school, de rest thuis). Daar nog niet duidelijk is of de scholen na de zomervakantie weer ‘ouderwets’ open kunnen gaan, zijn de scholen bezig om het online onderwijs vorm te geven op zo’n wijze dat dit langere tijd gegeven kan worden en de kwaliteit van het onderwijs van voldoende niveau blijft. De weken tot de zomervakantie kunnen daar goed voor gebruikt worden.
De afronding van het schooljaar is dit jaar ook anders dan andere jaren. Er zijn nauwelijks toetsen afgenomen waardoor er minder cijfers zijn. Meer dan ooit is de bevordering nu een zaak van de mogelijkheden van de leerling, kan de leerling het volgende schooljaar met goed gevolg doorlopen? Daarover gaan de docenten met elkaar in gesprek en nemen een besluit. Voorafgaand zullen de mentoren ook met de leerlingen (en hun ouders) spreken. Hoe hebben de leerlingen de afgelopen weken het onderwijs op afstand kunnen volgen en wat denken de leerlingen zelf aan te kunnen, zijn vragen die aan de orde kunnen komen.
Voor leerlingen die in de bovenbouw zitten worden de geplande schoolexamentoetsen de komende weken nog ingepland, zodat zij een deel van het schoolexamen volgens het programma kunnen afsluiten.
De scholen zijn weer open, de komende weken zijn echter totaal anders dan de scholen gewend zijn en vraagt opnieuw veel van de docenten en onderwijsondersteunende medewerkers qua werkzaamheden, creativiteit, vaardigheden en aanpassingsvermogen. Het zijn daardoor ook weer spannende weken.
Het College van Bestuur wenst alle medewerkers en leerlingen veel succes de komende periode.

 

 

Scholen weer open