Nieuws

Terug naar overzicht

Sluiting scholen update 19 maart

19-03-2020

Deze week hebben onze scholen hard gewerkt aan het realiseren van onderwijs op afstand. De ene school start daar op donderdag 19 maart 2020 mee, de ander op vrijdag 20 maart 2020.

Beeld: www.wnl.nl

 

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan onderwijs op afstand is per school en per opleiding verschillend, afgestemd op wat de betreffende leerlingen wel en niet kunnen doen.

Wij verwijzen naar de website van de betreffende school voor meer specifieke informatie. De scholen hebben leerlingen en ouders via de e-mail geïnformeerd hoe zij invulling geven aan onderwijs op afstand.

Nu is ook bekend geworden dat de schoolexamens door kunnen gaan. Onze scholen zijn druk bezig om deze de komende periode te organiseren. Het kan zijn dat er een andere vorm van afnemen van schoolexamens wordt gekozen, of dat er zaken worden aangepast in het PTA. Daarover zal eerst contact opgenomen worden met de medezeggenschapsraad (MR) van de school en na instemming door de MR worden leerlingen, ouders en onderwijsinspectie geïnformeerd.

De examenleerlingen dienen er rekening mee te houden dat ze de komende periode voor toetsen naar school moeten komen. Ook voor toetsen die leerlingen uit voorgaande perioden nog moeten inhalen. Daarbij geldt dat leerlingen die ziek zijn, hoesten en proesten, niet op school zullen worden toegelaten. Voor hen worden inhaalmomenten georganiseerd. Daarvoor is de termijn door het ministerie van OCW verlengd. Een examenleerling dient een schoolexamen afgerond te hebben voordat het centraal examen van dat vak start.

De richtlijn is dat leerlingen in een klaslokaal, aula of gymzaal zitten met minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Ook als leerlingen een mondeling schoolexamen op school komen doen, zal er rekening mee gehouden worden dat er een afstand van 1,5 meter is tussen de aanwezige personen.

 

Voor de duidelijkheid, de onderwijsactiviteiten op de scholen betreffen alleen de schoolexamens. Er worden geen lessen gegeven.

Zoals eerder gemeld, zijn alle excursies in de maanden maart en april in binnen- en buitenland geschrapt. Dat geldt ook voor de stages en arbeidservaringsprojecten van leerlingen.

 

Deze week is door de docenten veel werk verzet om het onderwijs op afstand te realiseren. Dat heeft een grote mate van creativiteit en een enorme inzet gevraagd. Als College van Bestuur danken we de docenten daarvoor.

Sluiting scholen update 19 maart