Nieuws

Terug naar overzicht

Sluiting scholen update 25 maart

24-03-2020

Vandaag hebben de ministers Slob en Van Engelshoven besloten om de Centrale Examens dit jaar te schrappen.

De leerlingen zijn geslaagd als zij op basis van de eindresultaten van hun schoolexamen geslaagd zijn. Op grond daarvan wordt het diploma uitgereikt dat daarmee ook een volwaardig diploma is om in het vervolgonderwijs in te stromen.

 

De scholen hebben een uitzonderingspositie voor wat betreft de aangescherpte maatregelen van maandag 23 maart 2020 als het gaat om het onderwijs aan examenleerlingen. Daarmee is het mogelijk om schoolexamens af te nemen rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Wel wordt gevraagd om de schoolexamens zo mogelijk op afstand af te nemen, als dat niet mogelijk is dan kan dat op school.

De scholen krijgen door het wegvallen van het Centraal Examen nu de tijd tot 6 juni 2020 om de schoolexamens af te ronden. Dat is zeker nodig voor die scholen waar veel docenten en leerlingen ziek zijn en schoolexamens nu niet georganiseerd kunnen worden.

 

De scholen van de CVO Groep gaan intern deze nieuwe situatie bestuderen en gaan de schoolexamens zo mogelijk opnieuw plannen. Dat zal per school, per opleiding en per vak verschillend zijn. Wij verwijzen voor nadere informatie betreffende de schoolexamens op een van onze scholen naar de website van de betreffende school.

 

De examenleerlingen krijgen na de afronding van het schoolexamen in juni nog de mogelijkheid voor een herkansing als zij op grond van de resultaten van het schoolexamen niet zijn geslaagd. Hoe die herkansing er uit gaat zien, is op dit moment nog niet duidelijk. De scholen krijgen daar later nog richtlijnen over.

 

Wat betreft de Entree-examens voor leerlingen van onze praktijkschool is het op dit moment nog niet duidelijk of deze examens komen te vervallen of worden aangepast. Daar wordt donderdag 26 maart 2020 door het MBO een besluit over genomen.

 

Alle informatie is vooral gericht geweest op het onderwijs aan examenleerlingen. Hoe zit het met de overige leerlingen? Het onderwijs heeft als cruciale sector een uitzondering gekregen op de aangescherpte maatregelen van maandag 23 maart 2020. Daardoor zouden de scholen na 6 april 2020 weer open kunnen gaan. Of dat ook gebeurt, wordt door het ministerie van OCW pas vlak voor die datum besloten. Dat houdt in dat het onderwijs op afstand voor deze leerlingen wordt voortgezet in ieder geval tot en met 6 april 2020.

 

Door telkens wijzigende maatregelen wordt van onze medewerkers op de scholen een grote mate van flexibiliteit en creativiteit gevraagd. Als College van Bestuur danken wij onze docenten en onderwijsondersteunende medewerkers voor hun inzet.

Sluiting scholen update 25 maart