Nieuws

Terug naar overzicht

Sluiting scholen update 3 april 2020

06-04-2020

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet de eerder afgekondigde maatregelen verlengd tot 28 april 2020.

Voor onze scholen betekent dit dat de scholen tot en met de meivakantie gesloten zijn. De meivakantie loopt tot 7 mei 2020.

Dit houdt in dat het onderwijs op afstand wordt voortgezet. De scholen van de CVO Groep hebben daar de afgelopen weken ervaring mee opgedaan, in een aantal gevallen feedback daarover gevraagd aan leerlingen en ouders en die feedback weer verwerkt in de wijze waarop het leren op afstand in de week daarop wordt weergegeven. Daarmee wordt het onderwijs op afstand steeds beter georganiseerd en effectiever.

 

De twee weken tot aan de meivakantie worden door onze scholen gebruikt om schoolexamens in te halen uit de perioden 1 en 2 en om de nieuwe schoolexamens over periode 3 af te nemen. Per school en per vak is verschillend of dit op school gebeurt, digitaal of via de telefoon.

Wij zijn nog in afwachting van de aangepaste slaag- / zakregeling voor dit schooljaar. Deze wordt aangepast nu besloten is dat er geen centraal eindexamen komt en de resultaten van de schoolexamens bepalen of een leerling is geslaagd. Zolang de aangepaste slaag- /zakregeling er voor dit schooljaar nog niet is, kunnen de scholen geen uitspraak doen over het wel of niet geslaagd zijn.

Voor de Entree-examens heeft de praktijkschool afspraken gemaakt met het MBO. Deze examens gaan wel door, maar worden vooruitgeschoven.

 

Voor de niet-examenleerlingen moet door de scholen bekeken worden of de bevorderingsnormen aangepast worden. De scholen van de CVO Groep bespreken dit de komende weken en overleggen hierover ook met de MR van de school.

Zo zijn de scholen ook al bezig met het onderwijs nadat de scholen weer opengaan en er nog maar een korte tijd is tot aan de zomervakantie. Wat is het belangrijkste om in die weken nog te doen met het ook op de doorstroom naar het volgende schooljaar? Op die vraag wordt door de scholen tijdig antwoord gegeven.

 

Op welke wijze onze scholen vorm geven aan onderwijs op afstand is aan de scholen zelf. Dat geldt ook voor het afnemen van de schoolexamens. Kijk voor specifieke informatie betreffende een van de scholen op de website van de school.

 

 

Nu de scholen langer gesloten blijven vraagt dit van onze medewerkers een langere tijd van werken in een andere omgeving en op een andere wijze. Als College van Bestuur danken wij onze docenten en onderwijsondersteunende medewerkers voor hun inzet.

 

 

Sluiting scholen update 3 april 2020