Nieuws

Terug naar overzicht

Sluiting scholen

17-03-2020

Op 15 maart is door overheidswege besloten dat de scholen met ingang van 16 maart t/m 6 april 2020 zijn gesloten. In die periode worden er geen lessen gegeven en geen toetsen afgenomen.

Beeld | RIVM www.rivm.nl

De scholen hebben de opdracht gekregen om onderwijs op afstand te organiseren. Dat kan op verschillende manieren, zoals het verstrekken van studiewijzers, studieplanners, opdrachten mee naar huis geven, digitale lessen, enz.

De scholen van de CVO Groep hebben afgesproken de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en daarover met elkaar in overleg te gaan. Vooral de eerste week van sluiting zal daar nodig voor zijn. De leerlingen worden door onze scholen geïnformeerd als er voor (een bepaalde groep) leerlingen iets is geregeld met betrekking tot afstand onderwijs.

Als scholengroep hebben we daarbij de prioriteit gelegd bij het onderwijs aan examenleerlingen. Er is uitdrukkelijk een richtlijn uitgevaardigd dat er deze weken geen schoolexamens afgenomen mogen worden. Hoe het met de schoolexamens en het centraal examen verder gaat, wordt pas in de loop van de week duidelijk. Zodra daar meer over bekend is, gaan we concrete afspraken maken voor deze leerlingen.

Alle excursies in zowel binnen- als buitenland zijn tot en met mei afgezegd. Voor leerlingen in het praktijkonderwijs die stage lopen of gaan lopen wordt maatwerk afgesproken afhankelijk van het belang van de stage voor de leerling en waar stage gelopen wordt. Andere stages en arbeidservaringsprojecten waarvoor stage gelopen wordt, worden afgezegd.

Alle CVOG scholen zijn de weken van sluiting open van 9.00 tot 14.00 uur. Er is dan een beperkt aantal medewerkers aanwezig. In die tijd kunnen leerlingen bijvoorbeeld hun schoolboeken uit hun kluisje halen. Elke school organiseert dat zelf en bericht de leerlingen hierover.
De beperkte aanwezigheid van leerlingen is ingegeven door het uitgangspunt dat er zo min mogelijk personen in groepen bij elkaar zijn. Er wordt daarom zo veel mogelijk thuis gewerkt, dat geldt ook voor de medewerkers van het Centraal Bureau. Afspraken en bijeenkomsten worden daarom afgezegd, tenzij er een dringende reden is om die door te laten gaan.

Voor specifieke maatregelen per school van de CVO Groep verwijzen wij u naar de website van de betreffende school.

Het is een bijzondere periode, die ook bijzondere maatregelen en de nodige inspanningen van een ieder vraagt. We gaan er daarom vanuit dat ouders, leerlingen en andere participanten begrip hebben voor de genomen maatregelen.

Sluiting scholen