Missie en Visie

Onze missie en visie

Ons doel is het beste onderwijs voor elke leerling. Dit betekent voor ons: onderwijs dat zich richt op ontwikkeling op cognitief, sociaal en persoonlijk gebied en waarin je als leerling gezien wordt.
Onze open christelijke grondslag voedt onze gezamenlijke waarden.

Ons
onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod wordt verzorgd door zeven scholen in Doorn, Maarsbergen, Zeist en Wijk bij Duurstede. Dit zijn:

  • Beukenrode Onderwijs (Voortgezet Speciaal Onderwijs)
  • Christelijk College Zeist (VMBO basisberoeps en kaderberoeps)
  • Christelijk Lyceum Zeist (VMBO-T, (tweetalig) HAVO en (tweetalig) VWO)
  • Revius Lyceum Doorn (VMBO-T, HAVO en (tweetalig) VWO)
  • Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (onderbouw VMBO b/k en onderbouw (tweetalig) VWO, VMBO-T en HAVO)
  • Seyster College (praktijkonderwijs)
  • VSO De Sprong (Voortgezet Speciaal Onderwijs)
Kernwaarden

Eigen cultuur

Elk van onze scholen heeft een eigen cultuur gevormd door de traditie van de school. Deze eigenheid zit verweven in de lessen, hoe leerlingen en medewerkers met elkaar omgaan, in de activiteiten voor de leerlingen in en buiten school, maar ook in de wijze van toetsen en examineren.

De scholen krijgen binnen de daarvoor gestelde kaders de ruimte om het onderwijs vorm te geven zoals dat het best past bij de school. Alle scholen dragen de kernwaarden van de CVO Groep uit. Dit zijn:

  • Respect – we behandelen elkaar gelijkwaardig en met respect.
  • Betrokken – we zijn betrokken bij elkaar en stimuleren van en met elkaar leren.
  • Verbonden – we staan middenin de samenleving en dragen bij aan duurzaamheid en inclusiviteit.

1. Respect

2. Betrokken

3. Verbonden

4. Samen sterker

Missie & Visie

Leren en ontwikkelen staan centraal

Concreet betekent dit dat het leren en ontwikkelen van de leerling centraal staat, dat we dit proberen te realiseren in een inspirerende en uitdagende omgeving waar zowel leerlingen als medewerkers geborgenheid vinden en respectvol met elkaar omgaan. Het leren van de leerling dient gericht te zijn op het opdoen van kennis en aanleren van vaardigheden waarmee de leerling zich in het vervolgonderwijs en daarna verder kan ontwikkelen. Daarbij willen we bereiken dat onze leerlingen zelfbewuste mensen worden die later weloverwogen keuzes kunnen maken in de maatschappij.

De CVO Groep is alert op ontwikkelingen in het onderwijs en is voortdurend bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en aan te passen aan de (maatschappelijke) ontwikkelingen. Voor de medewerkers wil de CVO Groep een motiverende en stimulerende omgeving zijn om in te werken. Waarbij Samen Sterker het motto is.