Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen ouders, leerlingen en medewerkers en wij doen ons uiterste best om klachten te voorkomen.

Onze klachtenregeling in het kort

Helaas blijft altijd het risico bestaan dat zaken niet optimaal verlopen. Wanneer wij een klacht binnenkrijgen, onderzoeken we eerst of er nog mogelijkheden zijn om de klacht op schoolniveau op te lossen. Is dat niet het geval, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met het college van bestuur. Wij stimuleren het dat (indien van toepassing) de leerling waar het om gaat, ook mee komt naar het gesprek. Bent u na dat gesprek nog niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie.

Links uit het plaatje hieronderbestuur@cvog.nl en Geschillencommissie.
De externe vertrouwenspersoon is mw. Monique van de Graaf, ze is bereikbaar via info@hartvoorarbeid.nl.

Ongewenst gedrag
Als er sprake is van (vermoedens van) seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering, kunt u contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur van de inspectie.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Samen met u probeert de vertrouwensinspecteur tot de juiste vervolgstappen te komen.

In bijgevoegde folder (zie de knop hieronder) kunt u lezen wat u kunt doen.

U kunt de vertrouwensinspecteurs iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur bereiken op 0900 111 3 111 (lokaal tarief).