Opleidingsschool

BETROKKEN
BEVLOGEN &
BEKWAAM

Waarvoor staan wij?

Wij richten ons in de opleiding op systematisch reflecteren als motor voor jouw leren. Onze visie kent de volgende highlights:

Leren gebeurt continu en draait om systematische reflectie. Wij leiden leraren op die betrokken zijn: bij de leerling, de school, de omgeving en – uiteraard – zichzelf! Onze leraren zijn gericht op een leven lang ontwikkelen. Wij bouwen aan een lerende organisatie: van en met elkaar leren is de norm. In de opleiding zie je dit terug doordat wij…

  • uitgaan van jouw persoonlijke leervragen
  • jouw uitdagen om zélf antwoorden te vinden op jouw vragen door te reflecteren op praktijksituaties
  • aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid en jou kennis laten maken met hoe je je blijft ontwikkelen na je opleiding
  • van en met elkaar leren centraal hebben staan in ons opleidingsprogramma

Over ons

De Opleidingsschool Zuidoost-Utrecht is een samenwerking tussen de zeven middelbare scholen van de CVO Groep, de Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes), de Universiteit Utrecht (Graduate School of Teaching) en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (ALO).

We bieden onderwijs van praktijkonderwijs tot aan gymnasium en laten je kennismaken met verschillende onderwijstypen. Een brede leercontext dus, waarin jij jouw professionele identiteit optimaal kunt ontdekken én kunt ontwikkelen. Als groep werken wij vanuit het motto ‘Samen Sterker’ en wij zien het dan ook als een meerwaarde om jou te mogen verwelkomen op een van onze scholen. Kom jij ons nog sterker maken?