Vacatures

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht is het bevoegd gezag van zeven scholen in Zeist, Doorn, Maarsbergen en Wijk bij Duurstede.

Wij zoeken jouw talent

De stichting, afgekort tot CVO Groep,  is een open christelijke scholengroep voor voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht.

De scholen bieden een breed aanbod aan opleidingen, binnen een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van elke leerling centraal staat. De leerling verwerft kennis, ontwikkelt houdingen en vaardigheden. De CVO Groep biedt kwaliteit aan leerlingen en ouders, werkt voortdurend aan verbetering en zoekt ook de dialoog met ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.

De CVO Groep vindt geborgenheid en een respectvolle omgang met elkaar belangrijk. Medewerkers bieden we een motiverende en uitdagende werkomgeving.

De CVO Groep heeft de bijbel als grondslag en wil zich laten leiden door de kracht van het evangelie van Jezus Christus, met respect en begrip voor andere levens- en maatschappijbeschouwingen.

De CVO Groep daagt nieuwe medewerkers uit om verantwoordelijkheid te nemen om bij te dragen aan de visie en de missie van de groep. Wij zoeken jouw talent!

Bekijk onze vacatures Open sollicitatie?