Missie en Visie

De CVO Groep is een open christelijke scholengroep voor voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht. Centraal staat een plezierige en veilige omgeving voor alle betrokkenen met een vergaand respect voor de identiteit en het karakter van de verschillende scholen en de daarbij betrokken individuen.

CVO Groep sfeerimpressie

Het grote tempo waarmee de samenleving verandert heeft ook grote invloed op het onderwijs. Van scholen wordt verwacht daar een antwoord op te hebben, een visie. Die focus heeft de CVO Groep vastgelegd in een strategisch beleidsplan, een richtinggevend document voor het handelen van medewerkers en de inrichting van het onderwijs op de CVOG-scholen. Om diverse stakeholders van de CVO Groep te laten reflecteren op dit plan, werd eind oktober een stakeholders bijeenkomst gehouden.

De CVO Groep...

 • biedt kwaliteit aan leerlingen en ouders, werkt voortdurend aan verbetering en zoekt de dialoog met ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.
 • vindt geborgenheid en een respectvolle omgang met elkaar belangrijk. Medewerkers bieden we een motiverende en uitdagende werkomgeving.
 • biedt een breed aanbod aan opleidingen. We bieden een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staat. De leerling verwerft kennis, ontwikkelt houdingen en vaardigheden.

De kernwaarden van onze organisatie:

 • Leren en ontwikkelen
 • Geborgenheid en respect
 • Uitdagend en inspirerend
 • Kwaliteitsrijk
 • biedt kwaliteit aan leerlingen en ouders, werkt voortdurend aan verbetering en zoekt de dialoog met ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.
 • vindt geborgenheid en een respectvolle omgang met elkaar belangrijk. Medewerkers bieden we een motiverende en uitdagende werkomgeving.
 • biedt een breed aanbod aan opleidingen. We bieden een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staat. De leerling verwerft kennis, ontwikkelt houdingen en vaardigheden.
 • Leren en ontwikkelen
 • Geborgenheid en respect
 • Uitdagend en inspirerend
 • Kwaliteitsrijk