Missie en Visie

De CVO Groep is een open christelijke scholengroep voor voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht. Centraal staat een plezierige en veilige omgeving voor alle betrokkenen met een vergaand respect voor de identiteit en het karakter van de verschillende scholen en de daarbij betrokken individuen.

De CVO Groep...

 • biedt kwaliteit aan leerlingen en ouders, werkt voortdurend aan verbetering en zoekt de dialoog met ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.
 • vindt geborgenheid en een respectvolle omgang met elkaar belangrijk. Medewerkers bieden we een motiverende en uitdagende werkomgeving.
 • biedt een breed aanbod aan opleidingen. We bieden een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staat. De leerling verwerft kennis, ontwikkelt houdingen en vaardigheden.

De kernwaarden van onze organisatie:

 • Leren en ontwikkelen
 • Geborgenheid en respect
 • Uitdagend en inspirerend
 • Kwaliteitsrijk
 • biedt kwaliteit aan leerlingen en ouders, werkt voortdurend aan verbetering en zoekt de dialoog met ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.
 • vindt geborgenheid en een respectvolle omgang met elkaar belangrijk. Medewerkers bieden we een motiverende en uitdagende werkomgeving.
 • biedt een breed aanbod aan opleidingen. We bieden een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staat. De leerling verwerft kennis, ontwikkelt houdingen en vaardigheden.
 • Leren en ontwikkelen
 • Geborgenheid en respect
 • Uitdagend en inspirerend
 • Kwaliteitsrijk