Stichting en bestuur

De scholengroep heeft als rechtsvorm de stichting, de volledige naam volgens de statuten is: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht. De werknaam is CVO Groep Zuidoost Utrecht.

De stichting heeft het christelijk geloof als basis. Dit gedachtegoed wordt gekenmerkt door het besef dat wij staan in een lange traditie waarin het christelijk geloof de inspiratiebron vormt voor onderwijs en opvoeding. In de 21e eeuw betekent dit dat binnen de scholen van de CVO Groep ruimte geschapen wordt voor ethische dilemma’s en vragen rond zingeving. Wij verwachten van alle medewerkers dat zij actief bijdragen aan een schoolcultuur waarin verdraagzaamheid en geborgenheid centraal staan.

De stichting is het bevoegd gezag van de zes scholen in de plaatsen Doorn, Wijk bij Duurstede en Zeist en wordt geleid door het College van Bestuur dat daarover verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Bij de uitvoering van haar taken wordt het College van Bestuur ondersteund door de bestuurssecretaris.

De stichting heeft het christelijk geloof als basis. Dit gedachtegoed wordt gekenmerkt door het besef dat wij staan in een lange traditie waarin het christelijk geloof de inspiratiebron vormt voor onderwijs en opvoeding. In de 21e eeuw betekent dit dat binnen de scholen van de CVO Groep ruimte geschapen wordt voor ethische dilemma’s en vragen rond zingeving. Wij verwachten van alle medewerkers dat zij actief bijdragen aan een schoolcultuur waarin verdraagzaamheid en geborgenheid centraal staan.

De stichting is het bevoegd gezag van de zes scholen in de plaatsen Doorn, Wijk bij Duurstede en Zeist en wordt geleid door het College van Bestuur dat daarover verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Bij de uitvoering van haar taken wordt het College van Bestuur ondersteund door de bestuurssecretaris.

Overleg

De scholen hebben een grote mate van autonomie als het gaat om de inrichting van het onderwijs. De rectoren/directeuren van de scholen leggen daarover verantwoording af aan het College van Bestuur.

Voor het interne toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld. Deze raad bestaat uit vijf personen en vergadert vier keer per jaar met en zonder de bestuurder. Daarnaast spreekt de Raad van Toezicht eenmaal per jaar met de rectoren/directeuren van de scholen van de CVO Groep, tweemaal per jaar met de GMR en brengt de Raad van Toezicht elk jaar een bezoek aan een van de scholen.