Stichting en bestuur

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht is het bevoegd gezag van zes scholen in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede.

De stichting heeft de bijbel als grondslag en wil zich laten leiden door de kracht van het evangelie van Jezus Christus, met respect en begrip voor andere levens- en maatschappijbeschouwingen.

Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de CVO Groep en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De stichting heeft de bijbel als grondslag en wil zich laten leiden door de kracht van het evangelie van Jezus Christus, met respect en begrip voor andere levens- en maatschappijbeschouwingen.

Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de CVO Groep en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur

De heer drs. Stan Poels
De heer drs. Stan Poels
Bestuurder

Overleg

Het College van Bestuur, voert maandelijks overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht; vier keer per schooljaar is er een vergadering van de Raad van Toezicht; twee keer per jaar heeft de Raad van Toezicht een ontmoeting met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van onze scholengroep; en elk jaar bezoekt de Raad één van de scholen van de CVO Groep.

VO-raad

De CVO Groep is lid van de VO-raad. De VO-raad is de organisatie van en door scholen in het voortgezet onderwijs. Als lid van deze sectororganisatie is de CVO Groep gehouden aan de naleving van de vastgestelde code ‘goed onderwijsbestuur’.

Het College van Bestuur, voert maandelijks overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht; vier keer per schooljaar is er een vergadering van de Raad van Toezicht; twee keer per jaar heeft de Raad van Toezicht een ontmoeting met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van onze scholengroep; en elk jaar bezoekt de Raad één van de scholen van de CVO Groep.

De CVO Groep is lid van de VO-raad. De VO-raad is de organisatie van en door scholen in het voortgezet onderwijs. Als lid van deze sectororganisatie is de CVO Groep gehouden aan de naleving van de vastgestelde code ‘goed onderwijsbestuur’.

Managementstauut

In dit statuut worden door het bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht ofwel de CVO Groep taken en bevoegdheden opgedragen aan de rectoren/ directeuren van de CVO Groep. Tevens wordt de werkwijze van het Gemeenschappelijk Managementteam geregeld. Het bestuur heeft dit statuut vastgesteld op 18 juni 2013 na advies van het Gemeenschappelijk Managementteam d.d. 21 januari 2013.

Managementstauut