Verantwoording

De CVO Groep legt op diverse domeinen verantwoording af.

Statuten

De statuten van de CVO Groep vind je hier.

Statuten CVO Groep

Jaarverslag

Het Jaarverslag 2020 van de CVO Groep vind je hieronder: het complete verhaal en een uittreksel, de zogenaamde populaire versie. Deze volgt binnenkort.

Jaarverslag CVO Groep 2020 populair Jaarverslag CVO Groep 2020 compleet

De statuten van de CVO Groep vind je hier.

Statuten CVO Groep

Het Jaarverslag 2020 van de CVO Groep vind je hieronder: het complete verhaal en een uittreksel, de zogenaamde populaire versie. Deze volgt binnenkort.

Jaarverslag CVO Groep 2020 populair Jaarverslag CVO Groep 2020 compleet

Horizontale toezicht

Nieuwe vorm van samenwerking

In 2013 heeft CVO Groep Zuidoost Utrecht een convenant ‘Horizontaal Toezicht’ gesloten met de Belastingdienst. Partijen die hun administratieve organisatie en interne processen rondom de fiscale aangifte op orde hebben, komen in aanmerking voor deze nieuwe vorm van samenwerking.

Fiscale kwesties worden vooraf besproken, waardoor controle achteraf niet meer nodig is. CVO Groep loopt minder fiscale risico’s en ervaart minder administratieve lasten en de Belastingdienst kan het toezicht veel efficiënter uitvoeren. Uitgangspunt voor deze samenwerking is wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Jaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd en, waar nodig, wordt er bijgestuurd.