Verantwoording

Wij vinden het belangrijk om ons te verantwoorden aan onze omgeving. Dit doen wij o.a. in ons jaarverslag, maar ook via Scholenopdekaart.nl.

Jaarverslag

In ons jaarverslag verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. Dit verslag is een integraal verantwoordingsdocument. Integraal betekent dat wij ons in samenhang verantwoorden over alle beleidsterreinen van de scholengroep. Daarbij volgen wij de richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs, zoals deze door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen is opgesteld. Het volledige jaarverslag, zoals dat beoordeeld is door de accountant, kun je hier bekijken en/of downloaden: Jaarverslag van de CVO Groep over 2021.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken.