Documenten

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling in het kort
Wij hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen ouders, leerlingen en medewerkers en wij doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Helaas blijft altijd het risico bestaan dat zaken niet optimaal verlopen. Wanneer wij een klacht binnenkrijgen, onderzoeken we eerst of er nog mogelijkheden zijn om de klacht op schoolniveau op te lossen. Is dat niet het geval, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met het college van bestuur. Wij stimuleren het dat (indien van toepassing) de leerling waar het om gaat, ook mee komt naar het gesprek. Bent u na dat gesprek nog niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie.

Links uit het plaatje hieronder: bestuur@cvog.nl en Geschillencommissie.
Stappenplan klachtenregeling